Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 2.1.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Zářecké Lhotě

Knihovna je otevřena 1. pondělí v měsíci od 19:00 do 19:30 hodin

Knihovnice: Ing. Marie Kubíčková

V naší knihovně máme trvale 272  svazků v kmenovém fondu.

V roce 2016 měla knihovna 7 registrovaných čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku  navštívilo celkem 66 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl  377.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové  knihovny Choceň. V roce 2016 byly zapůjčeny 2 knižní soubory se 125 svazky  knih.