Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 12.1.2021

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Zářecké Lhotě

 

Knihovna je otevřena: První pondělí v měsíci od 19.00 - 19.30 hodin

 

Knihovnice: Eva Vondráková a Marta Kazdová

 

V naší knihovně máme trvale 272  svazků v kmenovém fondu.

V roce 2020 měla knihovna 8 registrovaných čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku  navštívilo celkem 62 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl 369 svazků knih.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové  knihovny Choceň. V roce 2020 byly zapůjčeny 2 knižní soubory se 153 knihami.