Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 18.3.2020

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Zá?ecké Lhot?

 

Knihovna je otev?ena: První pond?lí v m?síci od 19.00 - 19.30 hodin

 

Knihovnice: Eva Vondráková a Marta Kazdová

 

V naší knihovn? máme trvale 272  svazků v kmenovém fondu.

V roce 2019 m?la knihovna 5 registrovaných ?tená?ů. Knihovnu v průb?hu lo?ského roku  navštívilo celkem 52 zájemců o ?etbu. Po?et výpůj?ek dosáhl 201.

Knihovní fond pravideln? dopl?ujeme knižními soubory novinek ze St?ediskové  knihovny Choce?. V roce 2019 byly zapůj?eny 2 knižní soubory se 134 svazky  knih.