Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 15.3.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny v Zářecké Lhotě

Knihovna je otevřena 1. pondělí v měsíci od 19:00 do 19:30 hodin

Knihovnice: Ing. Marie Kubíčková

V naší knihovně máme trvale 272  svazků v kmenovém fondu.

V roce 2017 měla knihovna 6 registrovaných čtenářů. Knihovnu v průběhu loňského roku  navštívilo celkem 72 zájemců o četbu. Počet výpůjček dosáhl  401.

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové  knihovny Choceň. V roce 2017 byly zapůjčeny 2 knižní soubory se 138 svazky  knih.